Direct Printer Card

Direct Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตรแบบพิมพ์โดยตรง
      เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบพิมพ์โดยตรงลงบนบัตรพลาสติกโดยตรง โดยมีหลักการทำงาน โดยการใช้ความพิมพ์ความพิมพ์ลงบนริบบอนลงบนตัวบัตร

       เหมาะสำหรับพิมบัตรพลาสติกทั่วไป เช่น บัตรที่จอดรถ บัตรสมาชิก บัตรผู้ติดต่อ

 • Zebra ZXP Series 3 Printer Card ยกเลิกการผลิต
 • Zebra ZC300 Series ทนแทน Zebra ZXP Series 3
 • Zebra ZXP Series 7 Printer Card
 • Fargo C50 Printer Card
 • Fargo DTC1250e Printer Card

 • Fargo C50 Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก Fargo C50
  Fargo C50 Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก Fargo C50 Fargo C50 เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก แบบพิมพ์ลงบนบัตรโดยตรง ตัวเครื่องขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง ราคาประหยัดเหมาะสำหรับใช้พิม...

 • Fargo DTC1250e Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตร DTC1250e
  Fargo DTC1250e Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตร DTC1250e DTC1250e เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก แบบพิมพ์บนลงบัตรโดยตรง ตัวเครื่องขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพการพิมพ์สูง เหมาะสำหรับใ...

 • Zebra ZXP Series 3 (Single-Sided) เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก Zebra ZXP Series 3 แบบพิมพ์หน้าเดียว
  ZebraZXP Series 3(Single-Sided)เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกZebra ZXP Series 3แบบพิมพ์หน้าเดียว เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบพิมพ์ลงบนบัตรโดยตรง รูปร่างทันสมัย ตัวเครื่องขนาดเล็ก ประส...

 • Zebra ZXP Series 7 Card Printer : เครื่องพิมพ์บัตร ZXP Series 7
  Zebra ZXP Series 7 Card Printer : เครื่องพิมพ์บัตร ZXP Series 7 ZXP Series 7 เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก แบบพิมพ์ลงบนบัตรโดยตรง ประสิทธิภาพความเร็วในการพิมพ์สูง จุดเด่น ความเร็วในกา...

 • Zebra ZC300 Series (Single-Sided) เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก Zebra ZC300 Series แบบพิมพ์หน้าเดียว
  ZebraZC300 Series (Single-Sided)เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกZebraZC300 Seriesแบบพิมพ์หน้าเดียว เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบพิมพ์ลงบนบัตรโดยตรง รูปร่างทันสมัย ตัวเครื่องขนาดเล็ก ประส...
Visitors: 96,306