Mid-Rang Pinter Barcode

Mid-Range Printer Barcode : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดกลาง
     เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดกลาง เหมาะสำหรับพิมพ์ทั่วไป หรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ปริมาณการพิมพ์ไม่เกิน 3,000 ดวงต่อวัน ตัวเครื่องขนาดปานกลาง 

 • Zebra ZT220 Printer Barcode (No LCD)
 • Zebra ZT230 Printer Barcode (Have LCD)

 • Zebra ZT220 Printer Barcode เครื่องพิมพ์บารโค้ด Zebra ZT220
  ZebraZT220Printer Barcodeเครื่องพิมพ์บารโค้ด ZebraZT220 Zebra ZT220 เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดกลาง ออกให้สามารถนำไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณในการพิมพ์ 3,000 ดวงต่อวัน โด...

 • Zebra ZT230 Printer Barcode เครื่องพิมพ์บารโค้ด Zebra ZT230
  ZebraZT230Printer Barcodeเครื่องพิมพ์บารโค้ด ZebraZT230 Zebra ZT230 เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดกลาง ออกให้สามารถนำไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณในการพิมพ์ 3,000 ดวงต่อวัน โ...

 • Zebra ZT231 Printer Barcode เครื่องพิมพ์บารโค้ด Zebra ZT231
  ZebraZT231Printer Barcodeเครื่องพิมพ์บารโค้ด ZebraZT231 Zebra ZT231 เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดกลาง ออกให้สามารถนำไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณในการพิมพ์ 3,000 ดวงต่อวัน โด...
Visitors: 94,531