Mobile Printer

Mobile Printer : เครื่องพิมพ์ขนาดพกพา
       mobile printer, printer mobile, mobile barcode printer มีหลากหลายชื่อเรียกตามความเข้าใจในแต่ละท่าน 
       เครื่องพิมพ์ขนาดพกพา หรือ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดพกพา เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีแบตตารีในตัว สามารถพกพาติดตัวไปได้ โดยอาศัยสัญญาณ Bluetooth and Wi-Fi ในการสั่งการตัวเครื่องให้พิมพ์รูปแบบต่างๆ ตามต้องการ ส่วนใหญ่นำมาใช้สำหรับพิมพ์บาร์โค้ด โดยใช้หัวความร้อนพิมพ์ลงกระดาษหรือสติ๊กเกอร์แบบความร้อนโดยไม่ต้องใช้หมึก 

ประเภทของเครื่องพิมพ์ขนาดพกพา

 • Retail Mobile Printer
 • Industrial Mobile Printer
 • Receipt Mobile Printer
 • Label Mobile Printer

 • Retail Mobile Printer : เครื่องพิมพ์พกพาทั่วไป
  Retail Mobile Printer : เครื่องพิมพ์พกพาทั่วไป เครื่องพิมพ์แบบพก, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบพกพา มีหลากหลายชื่อที่เรียก ซึ่งแล้วแต่ความเข้าใจของแต่ละท่าน เครื่องพิมพ์พกพา Retail ห...

 • Industrial Mobile Printer : เครื่องพิมพ์พกพา เกรดอุตสาหกรรม
  Industrial Mobile Printer : เครื่องพิมพ์พกพา เกรดอุตสาหกรรม เครื่องพิมพ์แบบพกพา สำหรับใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรม มีความทนทานในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพการทำงานสูง Industrial Mobile...

 • Receipt Mobile Printer : เครื่องพิมพ์พกพา Receipt
  Receipt Mobile Printer : เครื่องพิมพ์พกพา Receipt Receipt Mobile Printer เครื่องพิมพ์แบบพกพา สำหรับกระดาษต่อเนื่อง คือเครื่องพิมพ์ประเภทนี้จะไม่มี Sensor ในการจับระยะความสูงของกร...

 • Label Mobile Printer : เครื่องพิมพ์พกพา แบบ Label
  Label Mobile Printer : เครื่องพิมพ์พกพา แบบ Label Label Mobile Printer คือ เครื่องพิมพ์แบบพกที่สามารถพิมพ์ข้อมูลลงบนกระดาษแบบต่อเนื่อง และกระดาษที่มีลักษณะการตัดออกเป็นดวงๆ ได้่ ...
Visitors: 95,526