Program Check Stock

AIO Check Stock (Offline)
โปรแกรมตรวจนับสินค้า
      สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาโปรแกรมสำหรับตรวจนับสินค้าบน Mobile Computer โปรแกรม AIO Check Stock จะมาช่วยแก้ปัญาหาการตรวจนับสินค้า

จุดเด่นของโปรแกรม

 • มีระบบ User Login เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
 • สามารถบันทึก ตำแหน่ง สถานที่ ในการจัดเก็บสินค้า
 • สามารถทำงานได้อย่างเร็วรวด แม่น โดยนำเอาระบบสแกนบาร์โค้ดมาใช้งาน
 • สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าที่นับได้ทันที
 • สามารถบันทึก ผู้ใช้งาน สินค้าที่นับได้ เวลา สถานที่ ตำแหน่งสินค้าได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลได้อัตโนมัติ
 • สามารถเพิ่มข้อมูลสินค้า ตำแหน่ง สถานที่ และจำนวนผู้ใช้งานได้ ไม่จำกัด
 • มีรายงานการตรวจนับสินค้า พร้อมระบุวันเวลาในการตรวจนับ

ราคาที่นำเสนอ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
฿45,000
จำนวน:

 


คุณสมบัตของโปรแกรม

 • รองรับการทำงานแบบ Offline เท่านั้น
 • รองรับการทำงานบน Android
 • รองรับการทำงานบน Mobile Computer ไม่จำกัดขนาดหน้าจอ
 • รองรับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รองรับอ่านข้อมูลจากบาร์โค้ด 1D and 2D
 • สามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าได้ไม่จำกัด แต่ไม่ควรเกิน 10,000 รายการ เพราะทำให้โปรแกรมทำงานช้า
 • สามารถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานได้ไม่ได้จำกัด
 • สามารถเพิ่มข้อมูล สถานที่จัดเก็บ และตำแหน่งการจัดเก็บสินค้า ได้ไม่ได้จำกัด
 • สามารถบันทึก การใช้งานโปรแกรมตรวจนับสินค้าอัตโนมัติ
 • สามารถดูจำนวน รายละเอียดของสินค้าที่ตรวจนับได้ทันที
 • มีรายงานการใช้งานโปรแกรม

Visitors: 94,530