Printer Card

Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก
      เครื่องพิมพ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์บนบัตร PVC โดยเฉพาะ โดยใช้ความร้อนละลายหมึกเพื่อพิมพ์บนลงบัตรเครื่องพิมพ์บัตรที่ใช้งานทั่วไปมีความละเอียดของหัวพิมพ์ 300 dpi

ประเภทของเครื่องพิมพ์แบ่งตามลักษณะการพิมพ์ 2 ประเภท

1. Direct Thermal (พิมพ์ลงบัตรโดยตรง) : เป็นลักษณะการพิมพ์โดยใช้หัวความร้อนละลายหมึก(Ribbon) ลงบนบัตรโดยตรง โดยการพิมพ์ลักษณะดังกล่าวไม่ควรใช้สีเข้ม และบัตร PVC ต้องสะอาด และเรียบเนียนทั้งใบ

2. Retransfer Film (พิมพ์ผ่านฟิล์ม) : เป็นลักษณะการพิมพ์โดยใช้หัวความร้อนละลายหมึก(Ribbon) ลงบนฟิล์ม และให้ความร้อนรีดข้อมูลจากฟิล์มลงบนบัตรอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการพิมพ์ลักษณะดังกล่าวจะได้ข้อมูลบนบัตรที่ละเอียด และสวยงามกว่าการพิมพ์ลงบัตรโดยตรง โดยเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก แบบ Retransfer Film รับประกันในส่วนหัวพิมพ์ตลอดอายุการใช้งาน เนื่องจากวิธีการพิมพ์ดังกล่าวหัวพิมพ์ไม่สัมผัสกับบัตรพลาสติกโดยตรง แต่จะมีข้อเสีย เนื่องจากตัวเครื่อง หมึก และฟิล์มจะมีราคาแพง


  • Direct Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตรแบบพิมพ์โดยตรง
    Direct Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตรแบบพิมพ์โดยตรง เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบพิมพ์โดยตรงลงบนบัตรพลาสติกโดยตรง โดยมีหลักการทำงาน โดยการใช้ความพิมพ์ความพิมพ์ลงบนริบบอนลงบนตัวบัตร...

  • Retransfer Film Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตรแบบพิมพ์ลงบนฟิล์ม
    Retransfer Film Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตรแบบพิมพ์ลงบนฟิล์ม เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบที่ต้องพิมพ์ข้อมูลภาพลงบนฟิล์มก่อน จากนั้นใช้ความร้อนรีดข้อมูลภาพจากฟิล์มลงบนบัตรอีกครั...
Visitors: 95,523