Retail Mobile Printer

Retail Mobile Printer : เครื่องพิมพ์พกพาทั่วไป
     เครื่องพิมพ์แบบพก, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบพกพา มีหลากหลายชื่อที่เรียก ซึ่งแล้วแต่ความเข้าใจของแต่ละท่าน 

      เครื่องพิมพ์พกพา Retail หมายถึงเครื่องพิมพ์แบบพกพาขนาดเล็ก หน้ากว้างอยู่ประมาณ 2 - 3 นิ้ว เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป ส่วนใหญ่ใช้พิมพ์กับกระดาษความร้อน เพื่อพิมพ์เป็นรายการ หรือใบเสร็จสินค้า ตามร้านขายเคลื่อนที่

Retail Mobile Printer อาทิเช่น

 • Zebra ZQ310 Mobile Printer
 • Zebra ZQ320 Mobile Printer
 • Zebra iMZ220 Mobile Printer (ยกเลิกการผลิต)
 • Zebra iMZ320 Mobile Printer (ยกเลิกการผลิต)
 • Honeywell PR2 Mobile Printer (ยกเลิกการผลิต)
 • Honeywell PR3 Mobile Printer (ยกเลิกการผลิต)

 • Zebra ZQ310 Mobile Printer : เครื่องพิมพ์แบบพกพา ZQ310
  ZebraZQ310Mobile Printer : เครื่องพิมพ์แบบพกพาZQ310 ZQ310 เครื่องพิมพ์แบบพกพา สำหรับใช้งานทั่วไป ด้วยออกแบบให้ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับใช้ในการพกพา และใช้สำหรับ...

 • Zebra ZQ320 Mobile Printer : เครื่องพิมพ์แบบพกพา ZQ320
  ZebraZQ320Mobile Printer : เครื่องพิมพ์แบบพกพาZQ320 ZQ320 เครื่องพิมพ์แบบพกพา สำหรับใช้งานทั่วไป ด้วยออกแบบให้ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับใช้ในการพกพา และใช้สำหรับ...

 • Zebra iMZ220 Mobile Printer : เครื่องพิมพ์แบบพกพา iMZ220
  Zebra iMZ220 Mobile Printer : เครื่องพิมพ์แบบพกพา iMZ220 iMZ220 เครื่องพิมพ์แบบพกพา สำหรับใช้งานทั่วไป ด้วยออกแบบให้ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับใช้ในการพกพา และใช้...

 • Zebra iMZ320 Mobile Printer : เครื่องพิมพ์พกพา iMZ320
  Zebra iMZ320 Mobile Printer : เครื่องพิมพ์พกพา iMZ320 iMZ320 เครื่องพิมพ์แบบพกพา สำหรับใช้งานทั่วไปด้วยออกแบบให้ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับใช้ในการพกพา และใช้สำหร...

 • Honeywell PR2 Mobile Printer : เครื่องพิมพ์แบบพกพา PR2
  Honeywell PR2 Mobile Printer : เครื่องพิมพ์แบบพกพา PR2 PR2 Durable Receipt Printers are a perfect fit for mobile workers. They deliver a competitive advantage with the speed and s...

 • Honeywell PR2 Mobile Printer : เครื่องพิมพ์แบบพกพา PR3
  Honeywell PR3Mobile Printer : เครื่องพิมพ์แบบพกพาPR3 PR2 Durable Receipt Printers are a perfect fit for mobile workers. They deliver a competitive advantage with the speed and siz...
Visitors: 97,316