Hazardous Mobile Computer

Hazardous Mobile Computer : เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเฉพาะทาง
       เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเฉพาะทาง สำหรับงานทางด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ ตัวเครื่องออกแบบมาเพื่อป้องกันการเกิดประจุไฟฟ้าสู่ภายนอก เพื่อใช้ทำงานกับประเภทงาน อุตสาหกรรมน้ำมัน อุตสาหกรรมก๊าช อุตสาหกรรมเคมี และงานที่เกียวกับวัตถุไวไฟทุกประเภท
       เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาประเภทดังกล่าว ราคาค่อนข้องสูง และไม่ได้เน้นในด้านรูปร่างหน้าของตัวเครื่อง แต่เน้นเรื่องประมวลผล และความปลอดภัย

ตัวเครื่องอาทิเช่น

  • Zebra OMNII XT15ni Mobile Computer

 


  • Zebra  XT15ni Mobile Computer : คอมพิวเตอร์พกพา XT15ni
    Zebra XT15ni Mobile Computer : คอมพิวเตอร์พกพา XT15ni OMNII XT15ni เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เกรดอุตสาหกรรม เฉพาะทาง ในส่วนรุ่นหนึ่งในตระกูล OMNII XT15 แต่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในง...
Visitors: 94,531