Retransfer Film Printer Card

Retransfer Film Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตรแบบพิมพ์ลงบนฟิล์ม
      เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบที่ต้องพิมพ์ข้อมูลภาพลงบนฟิล์มก่อน จากนั้นใช้ความร้อนรีดข้อมูลภาพจากฟิล์มลงบนบัตรอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ภาพที่พิมพ์ด้วยเครื่องดังกล่าวมีลักษณะสวยงาม และลายละเอียดชัดเจน
      แต่ด้วยลักษณะการพิมพ์ดังกล่าวทำให้ต้องใช้วัสดุเพิ่ม คือ ฟิล์ม ส่วนมากใช้กับบ้ตรที่มีความสำคัญ เช่น บัตรประชาชน บัตรขับขี่รถ

 • Zebra ZXP Series 8 Printer Card
 • Zebra ZXP Series 9 Printer Card
 • Fargo HDP5000 Printer Card

 • Zebra ZXP Series 8 Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตร ZXP Series 8
  Zebra ZXP Series 8 Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตร ZXP Series 8 ZXP Series 8 เครื่องพิมพ์บัตรแบบ Retransfer film เป็นเครื่องพิมพ์บนที่จะพิมพ์ข้อมูลภาพลงบนฟิล์มใส่ หลังจากนั้นจะใช...

 • Zebra ZXP Series 9 Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตร ZXP Series 9
  Zebra ZXP Series 9 Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตร ZXP Series 9 ZXP Series 9 เครื่องพิมพ์บัตรแบบ Retransfer film เกรดอุตสาหกรรม ความเร็วในการพิมพ์ และประสิทธิภาพการใช้งานตัวเครื่...

 • Fargo HDP5000 Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตร Fargo HDP5000
  Fargo HDP5000 Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตร Fargo HDP5000 HDP5000 เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบ Retransfer Film คุณภาพการพิมพ์คมชัด ประสิทธิภาพการทำงานสูง เหมาะสำหรับพิมพ์บัตรในปร...
Visitors: 97,320