Desktop Printer Barcode

Desktop Printer Barcode : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดเล็ก

       เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดเล็ก เหมาะสำหรับงานพิมพ์บาร์โค้ดทั่วไปที่อุณหภูมิปกติ หรือตั้งอยู่ในออฟฟิศ โดยตัวเครื่องมักทำจากวัสดุพลาสติกเกรดดี ปริมาณในการพิมพ์ไม่ควรเกิน 1,000 ดวงต่อวัน ความละเอียดหัวพิมพ์ 203 dpi เป็นส่วนมาก

 • Zebra GT800 Desktop Printer Discontinuous
 • Zebra GC420 Desktop Printer Discontinuous
 • Zebra GK420 Desktop Printer Discontinuous 
 • Zebra GX420 Desktop Printer Discontinuous
 • Zebra GX430 Desktop Printer Discontinuous
 • Zebra ZD230 Desktop Printer
 • Honeywell PC42 Desktop Printer
 • Honeywell PC43 Desktop Printer
 • Honeywell E-Class Mark III Desktop Printer
 

 • Zebra GT800 Printer Barocde : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GT800
  Zebra GT800 Printer Barocde : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GT800 GT800 เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก แต่ตัวเครื่องจะมีขนาดใหญ่กว่ารุ่น Desktop Printer ด้วยกัน ทำให้สามารถใส่กระดาษ และริบบอนได...

 • Zebra GC420 Printer barcode : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GC420
  Zebra GC420 Printer barcode : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GC420 GC420 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดเล็ก ราคาประหยัด เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป รองรับปริมาณในการพิมพ์ 1,000 ดวงต่อวัน จุดเด่น รอ...

 • Zebra GK420 Printer barcode : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GK420
  Zebra GK420 Printer barcode : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GK420 GK420 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดเล็ก ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านความเร็วในการพิมพ์ เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป ปริมาณในการพิมพ์ 1,0...

 • Zebra GX420 Printer Barcode : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GX420
  Zebra GX420 Printer Barcode : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GX420 GX420 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับงานทั่วไปที่ต้องการความเร็วในการพิมพ์ รองรับการเชื่อมต่อหลาก...

 • Zebra GX430 Printer Barcode : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GX430
  Zebra GX430 Printer Barcode : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด GX430 GX430 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับงานทั่วไปที่ต้องการความเร็วในการพิมพ์ รองรับการเชื่อมต่อหล...

 • Honeywell PC42 Printer Barcode : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด PC42
  Honeywell PC42 Printer Barcode : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด PC42 Easy to install and ready to print quickly, the streamlined PC42t thermal transfer desktop printer is an economical choi...

 • Honeywell E-Class Mark III Printer Barcode : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด E-Class Mark III
  Honeywell E-Class Mark III Printer Barcode : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด E-Class Mark III Easy-to-use E-Class™ Mark III direct thermal printers are affordable to own and economical to op...

 • Honeywell PC43 Printer Barcode : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด PC43
  Honeywell PC43 Printer Barcode : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด PC43 PC43t, PC43d Desktop Printers are designed to set a new standard in ease of use and flexibility. With one of the broades...

 • Zebra ZD230 Printer Barcode : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ZD230
  Zebra ZD230 Printer Barcode : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ZD230 ZD230 เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก แต่ตัวเครื่องจะมีขนาดใหญ่กว่ารุ่น Desktop Printer ด้วยกัน ทำให้สามารถใส่กระดาษ และริบบอนได...
  ฿8,500
Visitors: 95,526