Zebra ZC300 Series Card Printer

Zebra ZC300 Series (Single-Sided)
เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก Zebra ZC300 Series  แบบพิมพ์หน้าเดียว
        เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบพิมพ์ลงบนบัตรโดยตรง รูปร่างทันสมัย        ตัวเครื่องขนาดเล็ก ประสิทธิภาพการทำงานสูง

จุดเด่น

 • สามารถพิมพ์พลาสติกได้ทั้งภาพสี และดำ
 • หน้าจอแสดงผลการทำงานของตัวเครื่อง Color LCD
 • ความเร็วในการพิมพ์ดำ Monochrome 900 ใบต่อชั่วโมง
 • ความเร็วในการพิมพ์สี YMCKO 200 ใบต่อชั่วโมง
 • การเชื่อมต่อ USB & Ethernet


ทดแทน Zebra ZXP Series 3

ข้อแนะนำ ควรใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สำรองไฟ เพื่อป้องกันการเสียหาย

Promotion 38,000 บาท เราไม่ขาย สนใจสอบถามราคาพิเศษด่วน 0909767480 สินค้าจำนวนจำกัดคุณสมบัติตัวเครื่อง Zebra ZC300 Series (Sigle-Sided)

Print Technology :Direct-to-Card Printer                                
Print Capabilities :Single - Sided
Print Speed :Color 200 CPH
Monochrome 900 CPH
Print Resolution :300 DPI
Interface :USB & Ethernet
Warranty :1 Year (Printer and Printhead)

 • Fargo C50 Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก Fargo C50
  Fargo C50 Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก Fargo C50 Fargo C50 เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก แบบพิมพ์ลงบนบัตรโดยตรง ตัวเครื่องขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง ราคาประหยัดเหมาะสำหรับใช้พิม...

 • Fargo DTC1250e Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตร DTC1250e
  Fargo DTC1250e Printer Card : เครื่องพิมพ์บัตร DTC1250e DTC1250e เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก แบบพิมพ์บนลงบัตรโดยตรง ตัวเครื่องขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพการพิมพ์สูง เหมาะสำหรับใ...

 • Zebra ZXP Series 3 (Single-Sided) เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก Zebra ZXP Series 3 แบบพิมพ์หน้าเดียว
  ZebraZXP Series 3(Single-Sided)เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกZebra ZXP Series 3แบบพิมพ์หน้าเดียว เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบพิมพ์ลงบนบัตรโดยตรง รูปร่างทันสมัย ตัวเครื่องขนาดเล็ก ประส...

 • Zebra ZXP Series 7 Card Printer : เครื่องพิมพ์บัตร ZXP Series 7
  Zebra ZXP Series 7 Card Printer : เครื่องพิมพ์บัตร ZXP Series 7 ZXP Series 7 เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก แบบพิมพ์ลงบนบัตรโดยตรง ประสิทธิภาพความเร็วในการพิมพ์สูง จุดเด่น ความเร็วในกา...
Visitors: 94,531