กิจกรรม อบรมเพื่อให้ความรู้

กิจกรรม
อบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบคลังสินค้า และโลจิสติกส์

ขอบคุณภาพถ่ายสวยๆ จาก โครงการอบรม อาชีพพนักงานคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี ระดับ 4

Visitors: 95,523