ระบบตรวจเช็คอุณหภูมิ แบบ CCTV Thermal

ระบบตรวจเช็คอุณหภูมิ แบบ CCTV Thermal
       ระบบเหมาะสำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบใช้กล้องจับความร้อน สามารถตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมกับบันทึกภาพข้อมูล

จุดเด่น

 • สามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 30 - 45℃ 
 • สามารถบันทึกภาพผู้ตรวจวัด
 • รองรับระบบแสดงภาพ bi-spectral image fusion
 • รองรับระบบจดจำใบหน้า AI face detection
 • มีเสียงแจ้งเตือน และสามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์แจ้งเตือนอื่นๆ
 • รองรับการตรวจวัดอุณหภูมิ 10 คนต่อครั้ง
 • ระบบมีความคลาดเคลื่อน
  ±0.3℃ with black body Option
  ±0.5℃ without black body 
 
ข้อแนะนำ ป้องกัน คัดกรอง ก่อนจะเกิดการแพร่กระจาย และสร้างความเสียหายมาก

ราคา 150,000 - 300,000 บาท
ราคาตามสภาพแวดล้อมหน้างาน และอุปกรณ์เสริมที่ต้องการติดตั้งAdvantages:

    1. High Efficiency:
It takes only one second that thermal camera can detect temperature
of each person. Thus, no congestion will be made when passing through the site
where temperature needs to check.

    2. Safety: Thermal camera supports non-contact temperature measurement which can
achieve accurately measuring temperature around 1 meter away. That reduces the
risk of infection coming from physical contact.
 
Why choose CCTV Thermal solutions? 
 
 • AI Face Detection:
  Hikvision Fever Screening Thermographic Bullet/Turret provide AI Face
  Detection. That enables to locate human face, thus, reduces false alarm
  caused by other heat sources.

 • Onboard Audio Alarm
  With built-in audio module, Hikvision Fever Screening Thermographic
  Bullet/Turret can trigger alarm to notice inspector immediately fever
  patients pass by.

 • Hikvision’s Own Temperature Measurement Algorithm
  Benefitting from Hikvision's own temperature measurement algorithm
  and big data obtained by lots of cases, Hikvision is capable to ensure the
  accuracy of temperature measurement.

 • One-stop Solution
  As a world’s leading security solution provider, Hikvision offers one-stop
  solution include thermographic camera, NVR, switches, etc., which is
  more convenient for customers to set up a professional solution.
  

 • Mobile.png
  ระบบตรวจเช็คอุณหภูมิ แบบ Mobile Thermal ระบบเหมาะสำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบง่าย สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ทันทีจุดเด่น สามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 30 - 45℃ สามารถบันทึกรู...
Visitors: 95,526