ระบบตรวจเช็คอุณหภูมิ แบบ Mobile Thermal

ระบบตรวจเช็คอุณหภูมิ แบบ Mobile Thermal
       ระบบเหมาะสำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบง่าย สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ทันที

จุดเด่น

  • สามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 30 - 45℃ 
  • สามารถบันทึกรูปภาพผู้ตรวจวัด
  • หน้าจอสำหรับแสดงผล bi-spectral image fusion
  • แบตตารีใช้งานได้ยาวนาน 8 ชั่วโมง
  • มีเสียงแจ้งเตือน
  • รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wifi
  • ระบบมีความคลาดเคลื่อน ±0.5  
 
ข้อแนะนำ ป้องกัน คัดกรอง ก่อนจะเกิดการแพร่กระจาย และสร้างความเสียหายมาก

ราคา 100,000 - 150,000 บาท 
ราคาตามอุปกรณ์เสริมที่ต้องการติดตั้ง

Advantages:

    1. High Efficiency: 
It takes only one second that thermal camera can detect temperature
of each person. Thus, no congestion will be made when passing through the site
where temperature needs to check.

    2. Safety: Thermal camera supports non-contact temperature measurement which can
achieve accurately measuring temperature around 1 meter away. That reduces the
risk of infection coming from physical contact.

  • CCTV.png
    ระบบตรวจเช็คอุณหภูมิ แบบ CCTV Thermal ระบบเหมาะสำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบใช้กล้องจับความร้อน สามารถตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมกับบันทึกภาพข้อมูลจุดเด่น สามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่...
Visitors: 95,522