Thermal Checking System

Thermal Checking System
ระบบตรวจเช็คอุณหภูมิ (อุณหภูมิร่างกาย)

       ระบบออกสำหรับตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกาย โดยมี 2 รูปแบบ
1. ระบบตรวจเช็คอุณหภูมิแบบ Mobile Thermal

2. ระบบตรวจเช็คอุณหภูมิแบบ CCTV Thermal

        เหมาะสำหรับโรงงาน บริษัท สถานที่บริการ ห้างสรรพสินค้า หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา โรงพยาบาล หรือ สถานที่ต่างๆ ที่มีคนจำนวนมากอาศัย หรือทำงานอยู่ร่วมกัน

ระบบออกแบบสำหรับใช้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อช่วยป้องกัน คัดกรองผู้ที่ติดเชื้อไวรัส โคโรนา-2019 เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย


  • Mobile.png
    ระบบตรวจเช็คอุณหภูมิ แบบ Mobile Thermal ระบบเหมาะสำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบง่าย สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ทันทีจุดเด่น สามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 30 - 45℃ สามารถบันทึกรู...

  • CCTV.png
    ระบบตรวจเช็คอุณหภูมิ แบบ CCTV Thermal ระบบเหมาะสำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบใช้กล้องจับความร้อน สามารถตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมกับบันทึกภาพข้อมูลจุดเด่น สามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่...
Visitors: 95,526