Customer Display

Customer Display : หน้าจอแสดงผล
     Customer Display คือ หน้าจอแสดงผลสำหรับระบบ POS สำหรับแสดงรายการสินค้า หรือราคาสินค้าให้ลูกค้าตรวจสอบรายการสินค้า และราคาสินค้าที่ทำการคิดจ่ายใช้สินค้า 
      ส่วนใหญ่สามารถแสดงตัวอักษร 20 ตัว และ แสดงได้ 2 บรรทัด และแสดงได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ส่วนใหญ่จึงมักแสดงราคาสินค้าเท่านั้น

Customer Display

 • Bixolon BCD-1100
 • Bixolon BCD-2000
 • Partner CD-7220 

 • Bixolon BCD-1100 Customer Display : หน้าจอแสดงผล BCD-1100
  Bixolon BCD-1100 Customer Display : หน้าจอแสดงผล BCD-1100 BCD-1100 หน้าจอแสดงผลแบบ 40 ตัวอักษร 2 แถว แสดงได้เฉพาะภาษาอังกฤษ และตัวเลข เหมาะสำหรับใช้งานตามร้านขายสินค้าทั่วไป และห...

 • Bixolon BCD-2000 Customer Display : หน้าจอแสดงผล BCD-2000
  Bixolon BCD-2000 Customer Display : หน้าจอแสดงผล BCD-2000 BCD-2000 หน้าจอแสดงผลแบบ 120 ตัวอักษร 4 แถว แสดงได้เฉพาะภาษาอังกฤษ และตัวเลข เหมาะสำหรับใช้งานตามร้านขายสินค้าทั่วไป ห้าง...

 • Partner CD-7220 Customer Display : หน้าจอแสดงผล CD-7220
  Partner CD-7220 Customer Display : หน้าจอแสดงผล CD-7220 CD-7220 หน้าจอแสดงผล 40 ตัวอักษร 2 แถว(20x2) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เช่น ร้านขายสินค้าทั่วไป หรือห้างสรรพสินค้าจุดเด่น 2×...
  ฿3,900
Visitors: 94,529