POS (Point of Sale) ระบบขายหน้าร้าน

POS(Point of Sale) ระบบขายหน้าร้าน
                คือ ระบบสำหรับขายสินค้าหน้างาน สำหรับขายสินค้าทั่วไป ที่ต้องการระบบในการจัดการขายสินค้า รับสินค้า ขายสินค้า ออกบิล และรายงานการขายสินค้า โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการทำงานควบคู่กับระบบการจัดการสินค้า
                สามารถแบ่งประเภทของระบบขายหน้าร้าน 2 ประเภท
1. Software(โปรแกรม) : เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการสินค้า สำหรับขาย โดยจะมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
                - บันทึกรายละเอียดของผู้จำหน่าย
                - บันทึกรายละเอียดของผู้ชื้อ
                - บันทึกรายละเอียดของสินค้ารับเข้า
                - บันทึกรายละเอียดของสินค้าขาย
                - รายงานการเคลื่อนไหวของตัวสินค้า
                - รายงานสินค้าคงคลัง
                - เชื่อมต่อกันหลายเครื่อง ผ่านระบบ Network WLAN
                - ใช้งานร่วมกับ Scanner Barcode สำหรับรับสินค้า และขายสินค้า
                - ใช้งานร่วมกับ Printer Slip สำหรับออกใบเสร็จให้ลูกค้า
                - ใช้งานร่วมกับ Customer Display สำหรับแสดงผลราคาสินค้า
                - ใช้งานร่วมกับ Cash Drawer สำหรับสั่งการเปิด-ปิด ลิ้นชักเก็บเงิน
                ซึ่งโปรแกรมสำหรับขายสินค้าหน้าร้าน อาจทำได้มากมายกว่านี้ ซึ่งความสามารถของโปรแกรมเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับราคา และประเภทของโปรแกรมขายหน้าร้านนั้นๆ เช่น ใช้งานผ่าน Server ควบคุมการทำงานตามสาขาต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลกันได้

2. Hardware(อุปกรณ์) : เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับระบบ POS ซึ่งจะมีหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน
                  2.1 Touch Screen Monitor (หน้าจอแสงผลแบบสัมผัส) คือ หน้าจอที่สามารถ ทัสกรีนได้ด้วยใช้นิ้วสัมผัสแทนที่การใช้ Mouse ซึ่งการใช้งานหน้าจอแบบสัมผัส มักใช้คู่ควบกับโปรแกรมที่ ไอคอน ขนาดใหญ่ เช่น เมนูร้านอาหารที่แสดงเมนู เป็นรูปอาหารประเภทต่างๆ สำหรับการ ทัสกรีน จะมีทั้ง  2 ระบบ
                        2.1.1. ระบบ Resistive  เทคโนโลยี Resistive ถือว่าเป็นแบบที่ประหยัดและเหมาะกับการใช้งานประเภทต่างๆได้กว้างขวาง เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าที่ใช้เครื่อง POS งานควบคุมทางด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้ในอุปกรณ์พกพาอย่าง PDA, Mobile เป็นต้น Touch Screenแบบ Resistive จะประกอบด้วย เลเยอร์ด้านบนที่ยืดหยุ่นและเลเยอร์ด้านล่างที่อยู่บนพื้นแข็งคั่นระหว่าง 2 เลเยอร์ด้วยเม็ดฉนวนซึ่งทำหน้าที่แยกไม่ให้ด้านในของ 2 เลเยอร์สัมผัสกันเพราะด้านในของ 2 เลเยอร์นี้จะเคลือบด้วยสารตัวนำไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติโปร่งแสงในเวลาจะมีการปล่อยกระแสที่เลเยอร์สารตัวนำ และเมื่อคุณกดที่Touch Screen จะทำให้วงจร 2 เลเยอร์ต่อถึงกัน จากนั้นวงจรควบคุมก็จะคำนวณค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งจะแตกต่างไปตามตำแหน่งที่สัมผัส เมื่อคำนาณค่ากระแสตามแนวตั้งและแนวนอนก็จะได้ตำแหน่งที่สัมผัสบนหน้าจอ

                               

                      ข้อดีของ Resistive
                     - ราคาไม่แพง
                     - สามารถใช้อะไรสัมผัสก็ได้
                     - หาตำแหน่งที่สัมผัสได้ละเอียด
                     - กินไฟน้อย

                        2.1.2 ระบบ Capacitive  เทคโนโลยี Capacitive มีคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งความทนทานความโปร่งแสงมักเป็นที่นิยมใน Application ประเภท เกมส์ Entertrainment,ATM, Kiosk อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม และ POS โครงสร้างของ TouchScreen แบบ Capacitive นั้นประกอบด้วยแผ่นแก้วเคลือบผิวด้วย อ็อกไซด์ของโลหะแบบโปร่งแสง เมื่อถึงเวลาการใช้งานก็จะมีการป้อนแรงดันไฟฟ้าที่มุมทั้งสี่ของ Touch Screen เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งแผ่น ผู้ใช้จะต้องใช้นิ้วมือเปล่าสัมผัสที่จอเพื่อดึงกระแสจากแต่ละมุมที่ให้แรง ดันตกลง จากนั้นแผงวงจรควบคุมก็จะคำนวณเป็นตำเหน่งที่สัมผัสได้


                               


                      ข้อดีของ
Capacitive

                     - มีความคมชัด
                     - แสงจากหน้าจอสามารถผ่านออกมาได้ ภาพจึงชัด
                     - หาตำแหน่งที่สัมผัสได้ละเอียด สามารถสัมผัสด้วยนิ้ว

 

ข้อมูลอ้างอิง:

http://www.mrpalm.com

http://www.hitop.co.th


                  2. Printer Slip(เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ) : คือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดเล็กหน้ากว้างประมาณ 2-3 นิ้ว ใช้สำหรับออกใบเสร็จหลังจากลูกค้าทำการชื้อสินค้า และชำระเงินเรียบร้อย โดยเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
                      2.1 Printer Slip Thermal(เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบความร้อน) : คือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่ใช้หัวความร้อนพิมพ์ลงบนกระดาษความร้อน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบความร้อน ความเร็วในการพิมพ์สูง และไม่ต้องใช้หมึกในการพิมพ์ แต่ต้องใช้งานควบคู่กับกระดาษความร้อนเท่านั้น แต่ข้อเสียคือกระดาษความร้อนมีความอ่อนไหวกับสภาพแวดล้อม ระยะเวลาในการเก็บประมาณ 1-3 เดือนก่อนที่ข้อมูลต่างๆจะจางหาย มักใช้สำหรับออกใบเสร็จไม่ต้องการเก็บไว้ระยะเวลานานๆ
                       2.2 Printer Slip Impact(เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบหัวเข็ม) : คือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่ใช้หัวเข็มในการพิมพ์เพื่อให้เกิดข้อมูลต่างๆ ความเร็วในการพิมพ์ต่ำ และต้องใช้งานร่วมกับผ้าหมึก(Ribbon) สามารถใช้ร่วมกับกระดาษทั่วไป และกระดาษ Copy ได้ ข้อดีคือ ข้อมูลที่อยู่บนกระดาษสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเก็บรักษาข้อมูลบนตัวกระดาษเป็นระยะเวลานานๆ เช่น ใบเสร็จไว้สำหรับยื่นภาษีต่างๆ

                  3. Scanner Barcode(เครื่องอ่านบาร์โค้ด) : คือเครื่องที่สามารถแปลงจากรหัสแท่งบาร์โค้ดเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ ซึ่งมีอยู่มากมาย หลายลักษณะ ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มในหัวข้อ Scanner Barcode(เครื่องอ่านบาร์โค้ด)
                  4. Cash Drawer(ลิ้นชักเก็บเงิน) : คือลิ้นชักสำหรับเก็บเงิน โดยใช้โปรแกรม POS สั่งงานเปิด-ปิดลิ้นชัก ส่วนมากอาศัยคำสั่งจาก Printer Slip ในการเปิดลิ้นชัก ในตัวลิ้นชักประกอบไปด้วย ช่องสำหรับเก็บเหรียญ และช่องสำหรับเก็บแบงก์จำนวนหลายช่อง ขึ้นอยู่กับรุ่นของลิ้นชักเก็บเงินนั้นๆ
                  5. Customer Display(หน้าจอแสดงผลขนาดเล็ก) : คือหน้าจอสำหรับแสดงผลข้อมูลสินค้าขนาดเล็ก สำหรับไว้แสดงชื่อสินค้า และราคาสินค้า เพื่อให้ผู้ชื้อเห็นชื่อสินค้า และราคาสินค้า ได้อย่างถูกต้อง ส่วนใหญ่ Customer Display มีขนาดแสดงผลประมาณ 20 ตัวอักษร 2 แถว
                  6. เครื่องรูดบัตร (Smart, Magnetic Reader) : คือ เครื่องสำหรับอ่านบัตรประเภท บัตรแม่เหล็ก, Smart Card สำหรับใช้งานร่วมกับระบบ POS ในการชำระเงิน แต้มสะสม หรือรหัสสมาชิก
                  7. เครื่องทาบบัตร (RFID Reader) : คือ เครื่องสำหรับอ่านบัตร RFID โดยการใช้การสัมผัส หรือทาบบัตรบริเวณเครื่อง ส่วนมากนิยมใช้สำหรับทำเป็นบัตรสมาชิก ซึ่งบางระบบพัฒนาบัตรดังกล่าวสามารถเติมเงิน และใช้ชำระเงินในร้านค้าดังกล่าวได้


  • บาร์โค้ด (Barcode) คืออะไร บาร์โค้ด(barcode) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รหัสแท่ง” ประกอบด้วยเส้นมืด(มักจะเป็นสีดำ) และเส้นสว่าง(มักเป็นสีขาว)วางเรียงกันเป็นแนวดิ่ง เป็นรหัสแทนตัวเล...

  • Barcode Scanner (เครื่องอ่านบาร์โค้ด) Barcode Scanner (เครื่องอ่านบาร์โค้ด) คือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูลที่อยู่ในแท่งบาร์โค้ด แล้วแปลงให้เป็นข้อมูลที่สามารถเข้าใจไปยังคอมพิวเตอ...

  • Barcode Printer (เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด) เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด คือ เครื่องพิมพ์ สำหรับพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะ โดยลักษณะการทำงานของเครื่องพิมพ์ ใช้ความร้อนในการพิมพ์บาร์โค้ดลงบนสื่อต่าง...

  • Mobile Computer(เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสามารถพกพาได้ มีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล มีหน้าจอแสดงผล และสามารถพิมพ์ข้อมูลเข้าไปในตัวเครื่อง สามารถติ...

  • Mobile Printer(เครื่องพิมพ์แบบพกพา) คือ เครื่องพิมพ์ขนาดเล็กสามารถพกพาได้ มีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล เล็กน้อย ทำหน้าที่รับข้อมูลแล้วทำการสั่งพิมพ์สื่อแบบความร้อน Mobile Printer ...

  • Card Printer(เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก) คือ เครื่องพิมพ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์บนบัตร PVC โดยเฉพาะ โดยใช้ความร้อนละลายหมึกเพื่อพิมพ์บนลงบัตรเครื่องพิมพ์บัตรที่ใช้งานทั่วไปมีความละเอียดข...

  • WMS(Warehouse Manager) ระบบจัดการคลังสินค้า คือ ระบบการจัดการข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวสินค้า หรือ วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า โดยอาศัยระบบ Barcode เข้ามาช่วยกำหนดตัวตนข...

  • REGISTER SYSTEM(ระบบลงทะเบียน) คือ ระบบลงทะเบียน โดยใช้บาร์โค้ด or RFID แทนที่การเซ็นชื่อเพื่อยืนยันตัวตนแบบเดิม ทำให้ประหยัดเวลา และสามารถตรวจสอบจำนวนผู้ลงทะเบียนได้ทันที ซึ่งระบ...

  • RFID (Radio Frequency Identification) RFID เป็นคำย่อมาจาก Radio Frequency Identification เป็นเทคโนโลยีแสดงตนแบบไม่ต้องสัมผัสโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ RFID แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก 1....
Visitors: 95,523