Card Reader

Card Reader : เครื่องอ่านบัตร

    เครื่องสำหรับอ่านบัตรพลาสติก ซึ่งบัตรพลาสติกจะมีหลากหลายแบบให้เลือกใช้งานแล้วแต่ประเภท และการนำไปใช้งาน เช่น บัตรแม่เหล็ก บัตรสมาร์ท บัตร FRID บัตรบาร์โค้ด ซึ่งเครื่องอ่านบัตรก็จะมีหลากหลายรุ่นสำหรับอ่านบัตรดังกล่าว

เครื่องอ่านบัตร

  • เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก : Magnetic Reader
  • เครื่องอ่านบัตรสมาร์ท : Smart Card Reader

  • Magnetic Reader : เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก
    Magnetic Reader : เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก เครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก เหมาะสำหรับอ่านบัตรแถบแม่เหล็กโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับใช้งานในการอ่านบัตรเครดิต ใบขับขี่ บัตรสมาชิก หรือ บัตรประเภ...

  • Smart Card Reader : เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด
    Smart Card Reader : เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด เครื่องอ่านบัตรสมาร์ท คือ เครื่องอ่านบัตรแบบ Smart Card โดยมี 2 แบบ1. แบบหน้าสัมผัส (Contact) เป็นเครื่องอ่านบัตรที่มีชิปอยู่ด้านหน...
Visitors: 87,764