เครื่องอ่านบาร์โค้ด เกรดอุตสาหกรรม

Industrial Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม

       Industrial Scanner Barcode เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดยตัวเครื่องออกแบบให้สำหรับใช้งานหนัก และมีความทนทานสูง

 • Zebra Symbol LI3608 : 1D Scanner Barcode Industrial
 • Zebra Symbol LI3678 : 1D Scanner Barcode Wireless Industrial
 • Zebra Symbol DS3608 : 2D Scanner Barcode Industrial
 • Zebra Symbol DS3678 : 1D Scanner Barcode Wireless Industrial
 • Honeywell Granit 1280i : 1D Scanner Barcode Industrial
 • Honeywell Granit 1910i/1980i : 2D Scanner Barcode Industrial
 • Honeywell Granit 1920i : 2D Scanner Barcode Industrial
 • Honeywell Granit 1911/1981i : 1D Scanner Barcode Wireless Industrial

 • Zebra Symbol LI3608 Scanner Barcode เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol LI3608
  Zebra Symbol LI3608Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol LI3608 Symbol LI3608 เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1 มิติ ความทนทานในการใช้งานสูง เหมาะสำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม จุดเด่น ...

 • Zebra Symbol LI3678 Scanner Barcode เครื่องอ่านบาร์โค้ด Sysbol LI3678
  Zebra Symbol LI3678 Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ด Sysbol LI3678 Symbol LI3678 เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ด 1 มิติ แบบไร้สาย เหมาะสำหรับใช้งานด้านโรงงานอุตสาหกรรม ตัวเครื่องออกแบ...

 • Zebra Symbol DS3608 Scanner Barcode เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol DS3608
  Zebra Symbol DS3608Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol DS3608 Symbol DS3608 เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 มิติ เกรด โรงงานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ใช้งาน...

 • Zebra Symbol DS3678 Scanner Barcode เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol DS3678
  Zebra Symbol DS3678Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol DS3678 Symbol DS3678 เครื่ออ่านบาร์โค้ด 1 มิติ แบบไร้สาย เกรดโรงงานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับใช้งานหนัก สำหรับกลุ่มโรงงาน...

 • Honeywell Granit 1280i Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Granit 1280i
  HoneywellGranit 1280iScanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ดGranit 1280i Granit 1280i เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1 มิติ เกรดอุตสาหกรรม ออกแบบสำหรับใช้งานหนัก ในสภาพแวดล้อมที่ทรหด เหมาะสำห...

 • Honeywell Granit 1910i Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Granit 1910i
  HoneywellGranit 1910iScanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ดGranit 1910i We optimized the Granit™ 1910i (wired) and 1911i (wireless) area-imaging scanners for demanding, arm’s lengt...

 • Honeywell Granit 1911i Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Granit 1911i
  HoneywellGranit 1911iScanner Barcode: เครื่องอ่านบาร์โค้ดGranit 1911i The Granit 1910i (wired) and 1911i (wireless) area-imaging scanners are for businesses where arm's length 1D...

 • Honeywell Granit 1920i Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Granit 1920i
  HoneywellGranit 1920iScanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ดGranit 1920i The Granit 1920i scanner’s highly innovative lighting system allows the imager to optimally illuminate marks...

 • Honeywell Granit 1980i Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Granit 1980i
  HoneywellGranit 1980iScanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ดGranit 1980i Granit 1980i (wired) and 1981i (wireless) full-range area-imagers are capable of reading both 1D and 2D barc...

 • Honeywell Granit 1981i Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Granit 1981i
  HoneywellGranit 1981iScanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ดGranit 1981i Granit 1980i (wired) and 1981i (wireless) full-range area-imagers are capable of reading both 1D and 2D bar...
Visitors: 95,524