เครื่องอ่านบาร์โค้ด ไร้สาย

Wireless Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย
       สแกนเนอร์บาร์โค้ดแบบใช้สัญญาณ Bluetooth เชื่อมต่อเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่าง Host and Scanner ระยะสัญญาณในการรับส่งข้อมูลอยู่ระหว่าง 10 - 100 เมตร ขึ้นอยู่สภาพแวดล้อม

 • Zebra LI4278 : 1D Wireless
 • Zebra LI3678 : 1D Wireless Industrial 
 • Zebra DS6878 : 2D Wireless (หยุดการผลิต)
 • Zebra DS8178 : 2D Wireless (ทดแทน DS6878)
 • Zebra DS3678 : 2D Wireless Industrial
 • Honeywell Vogager 1452g : 2D Wireless
 • Honeywell Xenon 1902g : 2D Wireless
 • Honeywell Granit 1280i : 1D Wireless Industrial
 • Honeywell Granit 1911i2D Wireless Industrial
 • Honeywell Granit 1981i2D Wireless Industrial

 


 • Zebra Symbol LI4278 เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol LI4278
  Zebra Symbol LI4278 Wireless Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย Symbol LI4278 Symbol Li4278 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ 1 มิติ ไร้สาย ระยะสัญญาณ 30 เมตรในที่โล่ง เหมาะสำหรับ...

 • Zebra Symbol DS6878 เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol DS6878
  Zebra Symbol DS6878 WirelessScanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สายSymbol DS6878 Symbol DS6878 เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 มิติ แบบไร้สาย สามารถอ่านบาร์โค้ดทั้งแบบ 1 มิติ และ 2 มิต...

 • Zebra Symbol LI3678 เครื่องอ่านบาร์โค้ด Sysbol LI3678
  Zebra Symbol LI3678 WirelessScanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย Sysbol LI3678 Symbol LI3678 เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ด 1 มิติ แบบไร้สาย เหมาะสำหรับใช้งานด้านโรงงานอุตสาหกรร...

 • Zebra Symbol DS3678 เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol DS3678
  Zebra Symbol DS3678 WirelessScanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สายSymbol DS3678 Symbol DS3678 เครื่ออ่านบาร์โค้ด 1 มิติ แบบไร้สาย เกรดโรงงานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับใช้งานหนัก ...

 • Zebra DS8178 Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด DS8178
  ZebraDS8178Wireless Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สายDS8178 The DS8100 Series rises above conventional imagers to deliver unprecedented scanning performance on virtually...

 • Honeywell Vogager 1452g Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Vogager 1452g
  HoneywellVoyager 1452gWireless Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สายVoyager 1452g Not ready for 2D scanning yet but want the option to upgrade later? Our Voyager™ 1450g (w...

 • Honeywell Xenon 1902g Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Xenon 1902g
  HoneywellXenon 1902gWireless Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สายXenon 1902g The Xenon™ 1900 series, featuring sixth-generation Adaptus™ area-imaging technology, has rede...

 • Honeywell Granit 1911i Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Granit 1911i
  HoneywellGranit 1911iWireless Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สายGranit 1911i The Granit 1910i (wired) and 1911i (wireless) area-imaging scanners are for businesses where...

 • Honeywell Granit 1981i Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Granit 1981i
  HoneywellGranit 1981iWireless Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สายGranit 1981i Granit 1980i (wired) and 1981i (wireless) full-range area-imagers are capable of reading bot...

 • Datalogic QBT2400 Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด QBT2400
  DATA LOGICQBT2400Wireless Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สายQBT2400 Entry level Cordless BT 2D area imager providing standard BT connectivity and good 2D reading perfor...

 • Honeywell Xenon 1952g Wireless Scanner Barcode เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย Xenon 1952g
  HoneywellXenon 1952gWireless Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สายXenon 1952g The Xenon™: XP 1952 series scanners deliver premium performance and class-leading durability f...

 • Scan.png
  HoneywellVoyager 1472gWireless Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สายVoyager 1472g We designed the Voyager™: Extreme Performance (XP) 1470 series scanner for in-store retai...
Visitors: 95,524