เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 มิติ

2D Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 มิติ

      เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่สามารถอ่านบาร์โค้ด 2 มิติ หรือ 2D สามารถอ่านได้ทั้งบาร์โค้ด 1D และ 2D มีให้เลือกทั้งแบบมีสาย ไร้สาย หรือชนิดที่ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเฉพาะ 
 • Zebra DS4308 : เหมาะสำหรับใช้งานร้านค้าทั่วไป
 • Zebra DS9208/DS9808 : เป็นเครื่องตั้งโต๊ะเหมาะสำหรับอ่านบาร์โค้ดบนวัตถุที่เคลื่อนที่เข้าหา
 • Zebra DS6878 : เหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องการสายสัญญาณ รบกวนการทำงาน
 • Zebra DS3608/DS3678 : เหมาะสำหรับใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรม หรืองานประเภทที่ต้องการความทนทานในการใช้งานสูง
 • Honeywell Voyager 1450g/1452g สำหรับงานทั่วไป
 • Honeywell Xenon 1900 Series สำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
 • Honeywell Granit 1900 Series สำหรับงานหนัก ต้องการความทนทานสูง

 • Zebra Symbol DS4308 Scanner Barcode เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol DS4308
  Zebra Symbol DS4308Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol DS4308 Symbol DS408 เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 มิติ อ่านได้ทั้งบาร์โค้ด 1 และ 2 มิติ เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป จุดเด่น อ่า...

 • Scanner Barcode 2D Zebra DS4608
  ZebraSymbolDS4608Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ดSymbol DS4608 Symbol DS4608 เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 มิติ อ่านได้ทั้งบาร์โค้ด 1 และ 2 มิติ เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป จุดเด่น อ่านบ...

 • Zebra Symbol DS9208 Scanner Barcode เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol DS9208
  Zebra Symbol DS9208Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol DS9208 Symbol DS9208 เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 มิติ แบบตั้งโต๊ะ เหมาะสำหรับร้านค้าทั่วไป ที่ใช้งานสแกนบาร์โค้ด โดยนำบาร์โ...

 • Zebra Symbol DS9808 Scanner Barcode เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol DS9808
  Zebra Symbol DS9808Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol DS9808 Symbol DS9808 เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 มิติ แบบตั้งโต๊ะ สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ทั้ง 1 มิติ และ 2 มิติ มีความเร็วในก...

 • Zebra Symbol DS3608 Scanner Barcode เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol DS3608
  Zebra Symbol DS3608Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol DS3608 Symbol DS3608 เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 มิติ เกรดโรงงานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ใช้งานห...

 • Zebra Symbol DS3678 Scanner Barcode เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol DS3678
  Zebra Symbol DS3678Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol DS3678 Symbol DS3678 เครื่ออ่านบาร์โค้ด 1 มิติ แบบไร้สาย เกรดโรงงานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับใช้งานหนัก สำหรับกลุ่มโรงงาน...

 • Zebra Symbol DS6878 Scanner Barcode เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol DS6878
  Zebra Symbol DS6878Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol DS6878 Symbol DS6878 เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 มิติ แบบไร้สาย สามารถอ่านบาร์โค้ดทั้งแบบ 1 มิติ และ 2 มิติ เหมาะสำหรับใช้ง...

 • Zebra DS8178 Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด DS8178
  Zebra DS8178 Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด DS8178 The DS8100 Series rises above conventional imagers to deliver unprecedented scanning performance on virtually every 1D an...

 • Honeywell Voyager 1450g Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Vogager 1450g
  Honeywell Voyager 1450g Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Vogager 1450g Not ready for 2D scanning yet but want the option to upgrade later? Our Voyager™ 1450g (wired) h...

 • Honeywell Vogager 1452g Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Vogager 1452g
  Honeywell Vogager 1452g Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Vogager 1452g Not ready for 2D scanning yet but want the option to upgrade later? Our Voyager™ 1450g (wired) and 145...

 • Honeywell Xenon 1900g Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Xenon 1900g
  Honeywell Xenon 1900g Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Xenon 1900g The Xenon™ 1900 series, featuring sixth-generation Adaptus™ area-imaging technology, has redefined the sta...

 • Honeywell Xenon 1902g Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Xenon 1902g
  Honeywell Xenon 1902g Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Xenon 1902g The Xenon™ 1900 series, featuring sixth-generation Adaptus™ area-imaging technology, has redefined the sta...

 • Honeywell Granit 1910i Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Granit 1910i
  Honeywell Granit 1910i Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Granit 1910i We optimized the Granit™ 1910i (wired) and 1911i (wireless) area-imaging scanners for demanding, arm’s l...

 • Honeywell Granit 1911i Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Granit 1911i
  HoneywellGranit 1911iScanner Barcode: เครื่องอ่านบาร์โค้ด Granit 1911i The Granit 1910i (wired) and 1911i (wireless) area-imaging scanners are for businesses where arm's length 1...

 • Honeywell Granit 1920i Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Granit 1920i
  Honeywell Granit 1920i Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Granit 1920i The Granit 1920i scanner’s highly innovative lighting system allows the imager to optimally illuminate ma...

 • Honeywell Granit 1980i Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Granit 1980i
  Honeywell Granit 1980i Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Granit 1980i Granit 1980i (wired) and 1981i (wireless) full-range area-imagers are capable of reading both 1D and 2D b...

 • Scan.png
  Honeywell Granit 1981i Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Granit 1981i Granit 1980i (wired) and 1981i (wireless) full-range area-imagers are capable of reading both 1D and 2D ...

 • Zebra Symbol DS9308 Scanner Barcode เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol DS9308
  ZebraDS9308Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ดDS9308 DS9308 เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 มิติ แบบตั้งโต๊ะ เหมาะสำหรับร้านค้าทั่วไป ที่ใช้งานสแกนบาร์โค้ด โดยนำบาร์โค้ดเข้ามาหาเครื่องอ่าน ...
Visitors: 95,526