1D Scanner Barcode

1D Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1 มิติ

      เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่สามารถอ่านบาร์โค้ด 1 มิติ หรือ 1D เท่านั้น มีให้เลือกทั้งแบบมีสาย ไร้สาย หรือชนิดที่ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเฉพาะ
 
มีหลากหลายรุ่น เพื่อสามารถรองรับการใช้งานอย่างหลากหลาย
 
 • Zebra LS2208/LI2208 (เหมาะสำหรับใช้งานร้านค้าทั่วไป)
 • Zebra LI4278 (เหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องการสายสัญญาณ รบกวนการทำงาน)
 • Zebra LI3608/LI3678 (เหมาะสำหรับใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรม หรืองานประเภทที่ต้องการความทนทานในการใช้งานสูง)
 • Honeywell Voyager 1250g (เหมาะสำหรับใช้งานร้านค้าทั่วไป)
 • Honeywell Granit 1280i (เหมาะสำหรับใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรม)

 • Zebra Symbol LS2208 Scanner Barcode เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol LS2208
  Zebra Symbol LS2208Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ดSymbol LS2208 เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1 มิติ รุ่น Symbol LS2208 เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่นิยมใช้งานทั่วไป ด้วยรูปร่างลักษณะโดดเ...

 • Zebra Symbol LI2208 Scanner Barcode เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol LI2208
  Zebra Symbol LI2208Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol LI2208 เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1 มิติ รุ่น Symbol Li2208 ใช้หัวสแกนแบบ CCD ทำให้มีความเร็วในการอ่านสูง และมีความทนทานมา...

 • Zebra Symbol LI4278 Scanner Barcode เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol LI4278
  Zebra Symbol LI4278Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol LI4278 Symbol LI4278 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ 1 มิติ ไร้สาย ระยะสัญญาณ 30 เมตรในที่โล่ง เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ต้อง...

 • Zebra Symbol LI3608 Scanner Barcode เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol LI3608
  Zebra Symbol LI3608Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol LI3608 Symbol LI3608 เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1 มิติ ความทนทานในการใช้งานสูง เหมาะสำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม จุดเด่น ...

 • Zebra Symbol LI3678 Scanner Barcode เครื่องอ่านบาร์โค้ด Sysbol LI3678
  Zebra Symbol LI3678Scanner Barcodeเครื่องอ่านบาร์โค้ด Sysbol LI3678 Symbol LI3678 เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ด 1 มิติ แบบไร้สาย เหมาะสำหรับใช้งานด้านโรงงานอุตสาหกรรม ตัวเครื่องออกแบบ...

 • Honeywell Voyager 1250g Scanner Barocde : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Voyager 1250g
  Honeywell Voyager 1250g Scanner Barocde : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Voyager 1250g Voyager 1250g เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ 1 มิติ หัวอ่านแบบเลเซอร์ เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถอ่านบาร์โ...

 • Honeywell Granit 1280i Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Granit 1280i
  Honeywell Granit 1280i Scanner Barcode : เครื่องอ่านบาร์โค้ด Granit 1280i Granit 1280i เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1 มิติ เกรดอุตสาหกรรม ออกแบบสำหรับใช้งานหนัก ในสภาพแวดล้อมที่ทรหด เหมาะ...
Visitors: 95,526