Cash Drawer

Cash Drawer : ลิ้นชักเก็บเงิน
     ลิ้นชักเก็บเงิน อุปกรณ์สำหรับเก็บเงิน สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเพื่อใช้โปรแกรม POS ในการเปิดลิ้นชักเมื่อมีการชำระสินค้าเกิดขึ้น ตัวเครื่องส่วนใหญ่ทำมาจากเหล็ก มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับร้านค้าทุกประเภท เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ลิ้นชักเก็บเงินทั่วไปสามารถใช้กุญแจล็อค เพื่อไม่ให้เปิดได้ไม่ว่ากรณีใด

ประเภทลิ้นชักเก็บเงิน

  • MAKEN MK420 Cash Drawer
  • MKKEN MK460 Cash Drawer

  • MAKEN MK420 Cash Drawer : ลิ้นชักเก็บเงิน MK420
    MAKEN MK420 Cash Drawer : ลิ้นชักเก็บเงิน MK420 MK420 ลิ้นชักสำหรับเก็บเงิน คุณภาพยอดเยี่ยม โดยโครงสร้างตัวเครื่องทำมากจากเหล็กแท้ จึงมีความทนทาน แข็งแรง รองรับน้ำหนักได้เป็นอย่...

  • MAKEN MK420 Cash Drawer : ลิ้นชักเก็บเงิน MK420
    MAKEN MK420 Cash Drawer : ลิ้นชักเก็บเงิน MK420 MK460 ลิ้นชักสำหรับเก็บเงิน คุณภาพยอดเยี่ยม โดยโครงสร้างตัวเครื่องทำมากจากเหล็กแท้ จึงมีความทนทาน แข็งแรง รองรับน้ำหนักได้เป็นอย่...
Visitors: 96,307