Printer Slip

Printer Slip : เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ
      เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ Thermal Printer or Impact Printer มีหลากหลายชื่อตามความเข้าใจของแต่ละท่าน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ เครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ใบเสร็จขนาด 2 - 3 นิ้ว นิยมใช้กันทั่วไป ตามร้านขายสินค้า เพื่อความสะดวกสบายในการยืนยันรายการชื้อ หรือทำเป็นคูปองส่วนลด

    โดยเครื่องพิมพ์ใบเสร็จมี 2 ลักษณะ คือ
    เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบหัวเข็ม พิมพ์ช้าแต่ความทนทานของข้อมูลบนใบเสร็จอยู่ได้นาน ใช้สำหรับใบเสร็จที่ต้องการอายุในการเก็บรักษา
    เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบหัวความร้อน พิมพ์เร็ว แต่ข้อมูลบนใบเสร็จไม่มีความคงทน ใช้สำหรับพิมพ์ใบเสร็จยืนยันรายการสินค้า หรือข้อมูลชั่วคราว

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ

  • Epson TM-U220 Printer Slip Imact(หัวเข็ม)
  • Epson TM-T82 Printer Slip Thermal(หัวความร้อน)

  • Epson TM-U220 Printer Slip : เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TM-U220
    Epson TM-U220 Printer Slip : เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TM-U220 TM-U220 เครื่องพิมพ์มาตรฐาน ระดับงานอุตสาหกรรม ระบบปฏิบัติการที่ง่าย เลิกยุ่งกับปัญหาการเปลี่ยนม้วนกระดาษและตลับริบบ้อน เพ...

  • Epson TM-T82 Printer Slip : เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TM-T82
    Epson TM-T82 Printer Slip : เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TM-T82 TM-T82 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ แบบหัวความร้อน ประสิทธิภาพสูงจาก เอ็มสัน เหมาะสำหรับใช้ในการพิมพ์ทั่วไป เช่น ร้านขายสินค...
Visitors: 95,522