Card Printer (เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก)

Card Printer(เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก)

        คือ เครื่องพิมพ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์บนบัตร PVC โดยเฉพาะ โดยใช้ความร้อนละลายหมึกเพื่อพิมพ์บนลงบัตรเครื่องพิมพ์บัตรที่ใช้งานทั่วไปมีความละเอียดของหัวพิมพ์ 300 dpi

ประเภทของเครื่องพิมพ์แบ่งตามลักษณะการพิมพ์ 2 ประเภท

1. Direct Thermal (พิมพ์ลงบัตรโดยตรง) : เป็นลักษณะการพิมพ์โดยใช้หัวความร้อนละลายหมึก(Ribbon) ลงบนบัตรโดยตรง โดยการพิมพ์ลักษณะดังกล่าวไม่ควรให้สีค่อนข้างเข้ม และบัตร PVC ต้องสะอาด และเรียบเนียนทั้งใบ

                                                 

                                               เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก Direct Thermal 

2. Retransfer Film (พิมพ์ผ่านฟิล์ม) : เป็นลักษณะการพิมพ์โดยใช้หัวความร้อนละลายหมึก(Ribbon) ลงบนฟิล์ม และให้ความร้อนรีดข้อมูลจากฟิล์มลงบนบัตรอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการพิมพ์ลักษณะดังกล่าวจะได้ข้อมูลบนบัตรที่ละเอียด และสวยงามกว่าการพิมพ์ลงบัตรโดยตรง โดยเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก แบบ Retransfer Film รับประกันในส่วนหัวพิมพ์ตลอดอายุการใช้งาน เนื่องจากวิธีการพิมพ์ดังกล่าวหัวพิมพ์ไม่สัมผัสกับบัตรพลาสติกโดยตรง แต่จะมีข้อเสีย เนื่องจากตัวเครื่อง หมึก และฟิล์มจะมีราคาแพง

                                               
                                            เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกประเภท Retransfer Film

วัสดุที่ใช้งานกับเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก
1. บัตรพลาสติก(PVC Card)
: คือพลาสติกที่ผลิตมาสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์บัตรโดยเฉพาะ เรียกว่าบัตรพลาสติกประเภทนี้ว่า บัตรพลาสติก CR-80 ซึ่งเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกทั่วไปจะใช้กับบัตรขนาดดังกว่าเท่านั้น
2. หมึกพิมพ์(Ribbon) : หมึกสำหรับพิมพ์ หรือ Ribbon ที่ใช้งานกับตัวเครื่องพิมพ์บัตรมีหลายประเภทให้เลือกให้งาน ซึ่งแล้วแต่ประเภทของงานที่ต้องการใช้งาน และริบบอนของเครื่องพิมพ์บัตร ไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ ใช้งานได้เฉพาะรุ่นเท่านั้น โดยสามารถแยกเป็น 2 ประเภท
        2.1 Ribbon Monochrome : คือริบบอนแบบสีเดียว มีลักษณะเป็นม้วน โดยส่วนใหญ่จะมีสีให้เลือก เช่น             Monochrome Black, Blue, Gold, Silver และ White

                                            
                                                   ตัวอย่างรูปริบบอน Monochrome สีต่างๆ

        นอกเหนือจากนั้นริบบอน Monochrome ยังมีแบบชนิดพิเศษ เช่น Ribbon KrO and KdO

        KrO : เป็นการพิมพ์โดยใช้ Resin "r" ซึ่งการพิมพ์ลักษณะนี้ จะไม่ทำให้เกิดเงา ส่วนมากใช้งานเกี่ยวกับ     การพิมพ์บาร์โค้ด เนื่องจากสามารถอ่านบาร์โค้ดได้ง่าย
        KdO : เป็นการพิมพ์โดยใช้หลักการ Dye-sublimation "d" ซึ่งจะทำให้เกิดเงา ส่วนมากใช้กับการพิมพ์ภาพ                 หรือโล้โก้ ทำให้ภาพมีความเงางาม

        2.2 Ribbon Color : คือริบบอนแบบหลายสี ซึ่งจะแบ่งริบบอนออกเป็น Panel หลายๆ อัน ซึ่งในริบบอนจะมี            Panel แม่สีอยู่ 3 สีหลัก คือ YMC เป็นแม่สีที่ช่วยผสมสีอื่นๆตามที่ต้องการ โดยริบบอนแบบสีมีหลากหลาย          ชนิด ตัวอย่างเช่น YMCO, YMCKO, YMCKOK, YMC, YMCK, YMCKK

 
                                                ตัวอย่างรูป Panel Ribbon Color YMCKO

3. ฟิล์ม(Retransfer Film) : เป็นฟิล์มที่ใช้ในการพิมพ์ของ เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบ Retransfer Film ลักษณะเป็นฟิล์มใส่เป็นม้วน แบ่งออกเป็นหลายๆ Panel                                       
                                      
                                                     ตัวอย่าง Retransfer Film

4. Laminate(ฟิล์มเคลือบ) :
คือแผ่นฟิล์มใส่ ซึ่งมีส่วนผสมของ Resin เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน หากต้องเพิ่มการป้องกันการปลอมแปลงจะเพิ่ม Hologram ที่รูปร่างต่างๆ เข้าไปในตัวบัตร เช่น ใบขับขี่รถ หรือบัตรประชาชน

5. Cleaning(อุปกรณ์ทำความสะอาด) : ชุดทำความสะอาดสำหรับเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก เนื่องจากการใช้งานเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก อาจจะมีสิ่งสกปรก คราบต่างๆ ที่เกิดจากการพิมพ์ ฝุ่นละออง ซึ่งจะมีผลกับการพิมพ์บัตร เพราะฉะนั้น หากเครื่องมีการแจ้งเตือน หรืองานที่พิมพ์ออกมามีลักษณะผิดปกติ จะต้องใช้ชุดทำความสะอาดดังกล่าวสำหรับทำความสะอาดตัวเครื่อง โดยปกติการทำความสะอาดตัวเครื่องควรทำขณะเครื่องไม่ได้ถูกใช้งาน หรือปิดเครื่อง หรือห้ามใช้งานเครื่องประมาณ 10 นาที เพื่อให้หัวพิมพ์เย็นลง

วิธีการเลือก Card Printer (เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก)
1. เลือกลักษณะการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการใช้พิมพ์ เช่น หากต้องการใช้งานพิมพ์พลาสติกทั่วไป สามารถเลือกเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบพิมพ์โดยตรงได้ แต่หากต้องการนำไปใช้พิมพ์บัตรที่มีแผงวงจร ซิป บัตรลักษณะผิวไม่เรียบ ควรใช้งานเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบ Retransfer Film เพื่อลดความเสียหายต่อหัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก
2. เลือกตัวเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกที่รองรับขนาดความหนาของบัตรที่ต้องการใช้งาน ความหน้าของบัตรอยู่ระหว่าง 10 - 60 มิล
3. เลือกเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกที่รองรับริบบอนที่เราต้องการใช้งาน เพราะเครื่องแต่ละรุ่นความสามารถในการรองรับริบบอนแตกต่างกัน
4. เลือกเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกที่มีโปรแกรมรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์บางประเภทที่เราต้องการใช้งานร่วม เช่น กล้องถ่าย ตัวอย่างเวลาถ่ายรูปแล้วสามารถนำรูปมาแสดงบนรูปแบบบัตรพร้อมสั่งพร้อมได้ทันที
5. เลือก Card Printer จากผู้ขายที่ความรู้ ประสบการณ์ ที่สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับองค์กรของเรา ไม่ใช่เลือกแค่เพียงราคาสินค้าเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเครื่องอ่านบาร์โค้ดในปัจจุบันมีหลากหลาย
6. เลือก Card Printer จากบริษัทที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเรื่องการใช้งาน และบริการหลังการขาย

        Remark : หากต้องการพิมพ์บัตรที่มีภาพ หรือข้อมูลที่มีความละเอียดสูง ส่วนใหญ่จะต้องทำการสั่งพิมพ์จากโรงงาน แต่การที่สั่งพิมพ์จากโรงงานต้องมีจำนวนการพิมพ์ที่มาก และระยะเวลาในการพิมพ์ค่อนข้างนาน บัตรพลาสติกที่ทำการพิมพ์จากโรงงานสามารถใช้เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกพิมพ์ข้อมูลลงไปได้ ในส่วนข้อมูลที่เราต้องมีการเปลี่ยน 

ข้อมูลเฉพาะ ที่ควรทราบเกี่ยวกับ เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก
(Card Printer)

- บัตรPVC CR80 หมายถึงบัตรพลาสติกที่มีขนาดบัตร กว้าง 86 มม. x สูง 54 มม. และความหนา 30 มิล
- มิล คือ ค่าของหน่วยวัด "1 มิล เท่ากับ  0.0254 มิลลิเมตร"
- YMCKO คือตัวกำหนด ริบบอน 1 ม้วนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
                Y : คือแม่สีเหลือง(Yellow)
                M: คือแม่สีม่วงเข้ม(Magenta)
                C: คือแม่สีฟ้า(Cyan)
                K: คือสีดำ (Black)
                O: คือฟิล์มสำหรับเคลือบ(Overlay)
- Hologram คือ ฟิล์มที่ถูกบันทึกภาพรูปร่างลักษณะต่างๆ เพื่อป้องกันการปลอมแปลง โดยมีลักษณะสำคัญคือ เวลาโดนแสง     จะปรากฏภาพรูปร่างดั่งกล่าวขึ้นมา เช่น Hologram บนบัตรประชาชน
- ประเภทของบัตรพลาสติก CR80 ที่ใช้งานกับเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก
                - PVC Card คือ บัตรพลาสติกทั่วไปที่ใช้งานกับเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ส่วนมากเป็นสีขาว เช่น บัตรสมาชิก
                - Magnetic Card คือ บัตรพลาสติกที่มีแถบแม่เหล็กอยู่ข้างหลังของบัตร เช่น บัตรใบขับขี่รถ
                - RFID Card คือ บัตรพลาสติกที่มีแผงวงจรมีวิทยุอยู่ภายในบัตร เช่น บัตร Mifare, Proximity or UHF
                - Smart Card คือ บัตรพลาสติกที่มีซิปอยู่บนหน้าบัตร เช่น บัตรประจำประชาชน
- Ribbon (ริบบอน) คือ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์บัตร เป็นฟิล์มแห้ง ต้องใช้ความร้อนในการพิมพ์ คุณสมบัติติดทนทาน และกัน     น้ำ
  • บาร์โค้ด (Barcode) คืออะไร บาร์โค้ด(barcode) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รหัสแท่ง” ประกอบด้วยเส้นมืด(มักจะเป็นสีดำ) และเส้นสว่าง(มักเป็นสีขาว)วางเรียงกันเป็นแนวดิ่ง เป็นรหัสแทนตัวเล...

  • Barcode Scanner (เครื่องอ่านบาร์โค้ด) Barcode Scanner (เครื่องอ่านบาร์โค้ด) คือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูลที่อยู่ในแท่งบาร์โค้ด แล้วแปลงให้เป็นข้อมูลที่สามารถเข้าใจไปยังคอมพิวเตอ...

  • Barcode Printer (เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด) เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด คือ เครื่องพิมพ์ สำหรับพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะ โดยลักษณะการทำงานของเครื่องพิมพ์ ใช้ความร้อนในการพิมพ์บาร์โค้ดลงบนสื่อต่าง...

  • Mobile Computer(เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสามารถพกพาได้ มีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล มีหน้าจอแสดงผล และสามารถพิมพ์ข้อมูลเข้าไปในตัวเครื่อง สามารถติ...

  • Mobile Printer(เครื่องพิมพ์แบบพกพา) คือ เครื่องพิมพ์ขนาดเล็กสามารถพกพาได้ มีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล เล็กน้อย ทำหน้าที่รับข้อมูลแล้วทำการสั่งพิมพ์สื่อแบบความร้อน Mobile Printer ...

  • POS(Point of Sale) ระบบขายหน้าร้าน คือ ระบบสำหรับขายสินค้าหน้างาน สำหรับขายสินค้าทั่วไป ที่ต้องการระบบในการจัดการขายสินค้า รับสินค้า ขายสินค้า ออกบิล และรายงานการขายสินค้า โดยใช้ร...

  • WMS(Warehouse Manager) ระบบจัดการคลังสินค้า คือ ระบบการจัดการข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวสินค้า หรือ วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า โดยอาศัยระบบ Barcode เข้ามาช่วยกำหนดตัวตนข...

  • REGISTER SYSTEM(ระบบลงทะเบียน) คือ ระบบลงทะเบียน โดยใช้บาร์โค้ด or RFID แทนที่การเซ็นชื่อเพื่อยืนยันตัวตนแบบเดิม ทำให้ประหยัดเวลา และสามารถตรวจสอบจำนวนผู้ลงทะเบียนได้ทันที ซึ่งระบ...

  • RFID (Radio Frequency Identification) RFID เป็นคำย่อมาจาก Radio Frequency Identification เป็นเทคโนโลยีแสดงตนแบบไม่ต้องสัมผัสโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ RFID แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก 1....
Visitors: 95,523